ติดต่อได้ทาง IB

https://www.facebook.com/Kitiya-Game-Studio-1365465096902432