บันได 5 ขั้นของอิสรภาพทางการเงิน

การเงินต้องรู้

ฝันอันสูงสุดของมนุษย์เราที่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินและเลี้ยงชีพกันในปัจจุบัน ก็คือ “อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom)” ซึ่งหมายถึงการมีอิสระในการดำรงชีวิตในแบบของตัวเอง โดยไม่ต้องทำงานประจำหรือไม่ต้องกังวลใดๆ เรื่องเงิน เนื่องจากมีฐานะการเงินมั่นคง มีเสถียรภาพและปลอดภัยสูง

ในทางการเงินนั้นแบ่งสวรรค์ของอิสรภาพทางการเงินเป็น 5 ขั้น โดยต้องค่อยๆ ก้าวไปทีละขั้น ดังนี้

บันไดขั้นที่ 1 เกราะคุ้มกันทางการเงิน (Financial Protection)

คือการมีเงินสดที่ถืออยู่หรือฝากธนาคารคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 6 เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งคิดแบบไม่มีวันหยุด ไม่มีการออม และไม่มีการซื้อของรายการพิเศษใหญ่ๆ ใดๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพื้นฐานรายเดือน = 30,000 บาท การมีเกราะคุ้มกันทางการเงินคือจะต้องมีเงินสดในมืออย่างน้อย 6×30,000 = 180,000 บาท

 

บันไดขั้นที่ 2 ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security)

สถานะ ณ จุดนี้พูดง่ายๆ คือถึงแม้ไม่ทำงานหรือไม่มีงานทำก็ยังมีรายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงพอต่อการดำรงชีพปกติได้ อย่างน้อย 12 เดือน ซึ่งรายได้จากการลงทุนนี้ถือเป็นรายได้ทางอ้อมที่เกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องทำอะไร (Passive Income)
ตัวอย่างเช่น นายอนุชาและครอบครัวต้องการเขยิบฐานะสู่สภาวะมีความมั่นคงทางการเงิน เขาจำเป็นต้องมีเงินมาลงทุนสร้างรายได้อย่างน้อย 30,000×12 = 360,000 บาทต่อปี

 

บันไดขั้นที่ 3 ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องง้องานหรือพึ่งพิงใคร (Financial Independence)

สถานะแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้สามารถสร้างรายได้ได้มากเท่ากับเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ทั้งปี พูดง่ายๆ คือมีรายได้รวมเป็นสองเท่าของระดับปกติ โดยครึ่งหนึ่งมาจากการทำงานปกติ อีกครึ่งหนึ่งเป็นรายได้ที่มาจากการลงทุน เช่น รายได้จากการทำงาน 900,000 บาทต่อปี จะต้องมีการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนหรือมีรายได้ทางอ้อมเทียบเท่ากับรายได้จากการทำงานเฉลี่ยปีละ 900,000 บาท

 

บันไดขั้นที่ 4 สู่อิสรภาพทางการเงินขั้นเริ่มต้น (Financial Freedom)

หมายถึงการมีรายได้จากการลงทุนหรือรายได้ทางอ้อมครอบคลุม ทั้งรายจ่ายในการดำรงชีวิตปกติและค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งในวันนี้และอนาคต เช่น ซื้อของหรูหรา เดินทางท่องเที่ยว ฯลฯ เมื่อถึงขั้นนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนว่าต่อไปจะไม่ต้องหวนกลับมาทำงานอีกแล้ว

ตัวอย่างเช่น คุณสมเกียรติและครอบครัวใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง โดยมีบ้าน รถยนต์ เรือส่วนตัว และบริจาคการกุศลทุกปี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ที่ 2,400,000 บาทต่อปี หากต้องการเข้าสู่อิสรภาพทางการเงินขั้นเริ่มต้น นั่นคือต้องมีรายได้ทางอ้อมหรือรายได้จากการลงทุนปีละ 2,400,000 บาท หรือเดือนละ 200,000 บาท

 

บันไดขั้นที่ 5 สู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง (Absolute Financial Freedom)

ถือเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุด นั่นคือเงินลงทุนสามารถสร้างรายได้ครอบคลุมรายจ่ายทุกอย่างเกินกว่าที่จินตนาการไว้ พูดง่ายๆ ก็คือมีรายได้ทางอ้อมสูงจนสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ได้นั่นเอง *เกณฑ์ที่อาจนำมาชี้ถึงการเข้าสู่สภาวะแบบนี้ที่นิยมใช้กันก็คือเมื่อคนๆ นั้นมีรายได้ทางอ้อมหรือรายได้จากการลงทุนอย่างน้อย 3 เท่าของจำนวนเงินที่เคยได้อยู่ในชั้นสู่อิสรภาพทางการเงินขั้นเริ่มต้น

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื่อเข้าสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง หรือขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วจะไม่มีวันตกสวรรค์อีก นั่นเป็นความเข้าใจผิด เพราะในความเป็นจริงคุณยังมีโอกาสตกสวรรค์ชั้นนี้ได้เหมือนกัน แถมมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ เช่น ถูกฟ้องร้อง หรือเป็นผลจากการล้มละลายของระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น

สรุปคืออิสรภาพทางการเงินเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความยั่งยืนจะมีมากน้อยเพียงใดนั้น นอกจากขึ้นอยู่กับความรู้และความเข้าใจแล้ว ยังขึ้นกับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดเวลาด้วย

ส่วนคนที่กำลังเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยาก เคล็ดลับมีนิดเดียวคือต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน ต้องขวนขวาย มุมานะ ไม่ย่อท้อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้

 

Credit : Home.co.th

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

การเงินต้องรู้
8 นิสัยเพื่อนำคุณสู่ อิสรภาพทางการเงิน

1. ออมเงินให้เป็นสันดาน คำว่า “ออมเงินให้เป็นสันดาน” หมายถึง ออมเงินอย่างมีวินัยต่อเนื่องกัน อย่างน้อยในสัดส่วน 10% ของรายได้และตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องออมให้ได้อย่างน้อย 10 ปี เพราะถ้าเราคิดอยากจะมีอิสรภาพทางการเงิน เราต้องเริ่มจาก “วินัย” ที่ดีก่อน   2. หยุดล้างผลาญกับการใช้จ่าย หยุดใช้จ่ายมั่วซั่ว หยุดล้างผลาญในสิ่งที่ไม่ควรใช้ ลด ละ เลิกในสิ่งที่ยั่วยวนจิตใจ เพราะกิเลสในวันนี้อาจจะทำให้เราไม่มีเงินใช้ในวันหน้าโดยไม่รู้ตัว   3. สร้างรายได้หลายๆทาง มีเงินออม ลดรายจ่าย สุดท้ายคือเพิ่มรายได้ ดังนั้นเราต้องพยายามสร้างรายได้ให้มากขึ้นกว่ารายได้ประจำลองถามตัวเองดูครับว่า “ถ้าวันนี้ตรูไม่มีงานทำ แล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง” ถ้าหากยังไม่มีคำตอบในใจ ถือว่าอันตรายนะครับ   4. หยุดอ้างว่าทำไม่ได้ หลังจากอ่านข้อ 1-2-3 ไปแล้ว หลายคนอาจจะบอกว่า “มันจะยากไปไหน” เพราะภาระและหน้าที่แตกต่างกัน แต่ที่สำคัญเราต้องไม่ยอมแพ้ หยุดอ้าง หยุดบ่น หยุดท้อแท้ แล้วลุกขึ้นมาแก้ไขกันดีกว่า   5. กระจายการลงทุน …

การเงินต้องรู้
อิสรภาพทางการเงิน แบบนี้ที่ทำได้ทันที

  คุณตีความหมายของคำว่าอิสรภาพทางการเงินยังไงครับ ไม่ต้องทำงานแต่ก็ยังมีเงินออกมาทุกๆ วัน อยากไปเที่ยวไหนก็ไป อยากกินอะไรก็กิน โดยไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นเหรอ ในทางการเงินคนที่เรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงิน คือคนที่มีรายได้จากทรัพย์สิน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่า ลิขสิทธิ์ ผลกำไรมากกว่าค่าใช้จ่าย ในแต่ละเดือน แต่ละปี แต่คุณคิดว่าคนที่มีอิสรภาพทางการเงินแล้ว เขาไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงๆ เหรอ ในความเห็นของผม ความหมายของ คำว่าอิสรภาพโดยไม่ต้องทำอะไร มันไม่มีอยู่จริงครับ คนที่เราเรียกว่าเขามีอิสรภาพทางการเงิน เขาก็ต้องดูแลทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ของเขาครับ ดูว่าในแต่ละช่วงเวลาทรัพย์สินของเขายังคงผลิตรายได้ให้เขาดีอยู่หรือเปล่า เห็นไหมครับอิสรภาพแบบไม่ต้องทำอะไร มันไม่มีอยู่จริง ยกเว้นคนที่มีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้าน ฝากไว้ที่ธนาคารหรือซื้อพันธบัตรไว้กินดอก แค่ดอกเบี้ยธนาคารหรือพันธบัตรก็กินไม่หมดแล้ว แบบนี้ค่อยเรียกว่ามีอิสรภาพจริง แล้วอย่างนี้จะมีอิสรภาพทางการเงินจริงๆ ได้ยังไงล่ะ มีได้สิครับ แค่เปลี่ยนนิยามของการมีอิสรภาพทางการเงินใหม่ สำหรับผมการที่คนคนหนึ่งจะมีอิสรภาพทางการเงิน หมายถึงการที่คนคนนั้นไม่ต้องกังวลต่อการหาเงินให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย คนธรรมดาๆ ที่มีความสุขต่องานที่ทำ ได้รายได้จากสิ่งที่รัก ไม่เป็นหนี้ใคร แล้วมีเงินแบ่งไปออม ไปลงทุน ได้รายได้จากการออม จากการลงทุนอีกทาง ถ้าคุณตีความหมายของอิสรภาพทางการเงินเป็นแบบนี้ ชีวิตง่ายขึ้นไหมครับ เมื่อคุณได้ทำงานในสิ่งที่คุณรัก …

การเงินต้องรู้
คลินิกแก้หนี้ ไม่ใช่ยาวิเศษ แต่เพิ่มออกซิเจนทางการเงิน

ที่มาประชาชาติธุรกิจออนไลน์ผู้เขียนคอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย วิไล อักขระสมชีพเผยแพร่วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มาแล้ว “คลินิกแก้หนี้” ที่เปิดประตูอ้าแขนรับเฉพาะ “ลูกหนี้รายย่อย” ที่ตกอยู่ในกลุ่มเป็นหนี้เสียของเจ้าหนี้บรรดาธนาคารพาณิชย์ไทยและเทศทั้งหลาย 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะเปิดดำเนินการวันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป คลินิกแก้หนี้ ถือเป็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลหรือกดเงินสด และบัตรเครดิต โดยนำร่องกับกลุ่มลูกหนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก่อน ส่วนน็อนแบงก์ จะเป็นสเต็ปต่อไป โครงการแก้หนี้รายย่อยนี้ มีแนวคิดริเริ่มและแรงผลักดันหลักจาก “ดร.วิรไท สันติประภพ” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ปักธงตั้งแต่นั่ง “ผู้ว่าการแบงก์ชาติ” เมื่อปี 2558 ว่า ต้องการแก้ปัญหาคนไทยก่อหนี้กันเยอะขึ้น เพราะปี 2558 เป็นช่วงที่หนี้ครัวเรือนของไทยพุ่งกว่า 82-83% ของจีดีพี หรือทะลุ 11 ล้านล้านบาทและ 2-3 ปีที่ผ่านมา หนี้ครัวเรือนก็ยังรุนแรงขึ้น ถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญของประเทศไทย …