อดีตผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ เบื่อชีวิตคอยแก่งแย่งชิงดี ผันตัวเลี้ยงเเพะ รายได้สดใส

ชี้ทางรวย

ผู้เขียนดวงกมล โลหศรีสกุลเผยแพร่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

หลีกหนีชีวิตจากเมืองกรุง แล้วหันมาใช้ชีวิตในทุ่งหญ้า อยู่กับธรรมชาติ และบรรดาแพะที่สร้างรายได้ให้ไม่ขาดสาย สำหรับคุณเชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ หรือ คุณลุงเป้ง เกษตรกรตามแนวพระราชดำริ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552 และประธานชมรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์แพะ แกะ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

อดีตผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ผันตัวมาเป็นเกษตรกร พร้อมยึดหลักการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างแท้จริง ปัจจุบันไม่ต้องไปคอยแก่งแย่งชิงดีในสังคมทำงาน มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่ยั่งยืน มีความสุขทุกวันอยู่ในผืนแผ่นดินไทย

อดีตผู้รับเหมา ผันตัวทำเกษตร
กลายเป็นคนเลี้ยงสัตว์ดีเด่น

สำหรับประวัติคุณลุงเป้ง ครั้งหนึ่งเขาคือผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ต้องคอยไปประมูลงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ที่ดี กระทั่งปี 2536 ตัดสินใจเป็นเกษตรกร เพราะต้องการหนีชีวิตที่ต้องคอยเอาแต่แย่งชิงคนอื่น มาใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่ควรจะเป็น ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อยู่กับต้นไม้สีเขียว มีรายได้ยั่งยืนโดยไม่ต้องฝืนใจทำ จึงเป็นที่มาของชื่อไร่ว่า “คุณสุขฟาร์ม”

“ผมจบการศึกษาระดับ ปวส. ด้านเทคนิคและพาณิชยการ เมื่อก่อนตอนทำงานรับเหมาก่อสร้าง ต้องคอยไปประมูลงานราชการ เพราะรายได้ดีมีงานให้ทำตลอด กระทั่งเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เพราะแต่ละวันไม่มีความสุข แม้จะมีรายได้ดี แต่ชีวิตไม่มั่นคง ต้องมากังวลว่าจะประมูลงานได้หรือไม่ เป็นแบบนี้นานหลายปี หนที่สุดตัดสินใจมาเป็นเกษตรกร เพราะประเทศไทยเป็นเมืองเกษตร อย่างไรก็ตามหนีไม่พ้น”

คุณลุงเป้งเริ่มทำอาชีพเกษตรกรรมเมื่อปี 2536 โดยปลูกพืชไร่ อาทิ ข้าวโพด อ้อย ต่อมาทำไร่องุ่นไร้เมล็ด ราวปี 2546 เริ่มเลี้ยงโคขุน เลี้ยงแพะ แกะ เพราะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการเลี้ยงโคขุน ต่อมาพบปัญหาเรื่องต้นทุนอาหารแพะเริ่มสูงขึ้น ประกอบกับแพะ-แกะป่วยเป็นโรค เช่น โรคปอดบวม โรคพยาธิ โรคแท้งติดต่อ ตลอดจนด้านการตลาดจึงได้พยายามศึกษาหาความรู้ทั้งจากเอกสาร ปรึกษาหารือกับผู้เลี้ยงแพะ ไปดูงานในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงได้เข้าไปโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อปี 2552 น้อมนำเรื่องการใช้จุลินทรีย์ลดกลิ่นมลพิษ นำกากมันสำปะหลังที่หีบแล้วมาลดต้นทุนค่าอาหาร และใช้พืชสมุนไพรช่วยในการรักษาสุขภาพแพะ-แกะ ทำวัคซีนป้องกันโรค

“ผมน้อมนำองค์ความรู้หลายอย่างที่ได้จากการไปศึกษาที่สวนจิตรลดา อาทิ นำจุลินทรีย์ที่หมักจากต้นกล้วยและกากน้ำตาล เป็นเวลา 21 วัน ไปให้แพะกินช่วยลดกลิ่นแอมโมเนีย ทำให้แพะตัวไม่เหม็น นำกากมันสำปะหลัง หมักใบกระถิน ใบไม้ยืนต้นต่างๆ มาหมักยีตส์ ลดต้นทุนค่าอาหารได้ 10 เท่า เพราะปกติแพะจะกินอาหารข้น กิโลกรัมละ 12 บาท มันสำปะหลังหมักยีตส์ต้นทุนกิโลกรัมละเพียง 1 บาท ให้อัตราส่วน 1 : 1 นอกจากนั้นยังใช้พืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด รักษาโรค ไม่ใช้เคมี”

ธรรมชาติ ตามพระราชดำริ
กลไกที่ยั่งยืน

คุณลุงเป้ง อธิบายต่อว่า จุลินทรีย์ที่หมักจากต้นกล้วยและกากน้ำตาลมีประโยชน์หลายอย่าง อาทิ ผสมในน้ำดื่มของแพะ แกะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร ลดกลิ่นของมูลที่ถ่ายออกมา บริเวณฟาร์มก็ฉีดพ่นด้วยน้ำจุลินทรีย์ เพื่อลดกลิ่นรบกวนและแมลงวัน สามารถนำไปหมักมูลเพื่อให้ย่อยสลายเร็ว ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี คุณลุงเป้งได้พัฒนาการเลี้ยงแพะ แกะ ตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้คุณภาพแพะ แกะจากไร่ “คุณสุขฟาร์ม” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ทั้งด้านสายพันธุ์มีการปรับปรุงสายพันธุ์แพะเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อม โตเร็ว ตัวอย่างเช่น แม่พันธุ์แพะใช้พันธุ์ลูกผสม ระหว่างพันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) กับ จัมนาปารี (Jumnapari) ส่วนพ่อพันธุ์ใช้พ่อพันธุ์แพะลูกผสมระหว่างพันธุ์บอร์กับพันธุ์ซาแนน ปัจจุบันมีการเลี้ยงแพะ-แกะ แม่พันธุ์แพะ จำนวน 200 ตัว พ่อแม่พันธุ์แกะ 50 ตัว ปัจจุบันขยายพื้นที่ทำฟาร์มแพะเกือบ 100 ไร่

ด้านการตลาด คุณลุงเป้งจะผลิตแพะเพื่อจำหน่ายปีละประมาณ 100-200 ตัว คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีราคาที่ดีโดยตลอด โดยวางแผนการผสมพันธุ์เพื่อให้แม่แพะออกลูก สามารถขุนจำหน่ายสู่ตลาดในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง อีกทั้งยังได้เป็นผู้นำในการรวบรวมสมาชิกเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ซึ่งทำให้มีอำนาจต่อรองราคากับผู้ซื้อได้

นอกจากคุณลุงเป้งยังได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แพะ-แกะ โดยทำการฟอกหนัง เพื่อทำเป็นหมวก เข็มขัด กระเป๋า รองเท้า เพื่อจำหน่าย สำหรับแพะนม ได้นำน้ำนมแพะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ อาทิเช่น ครีมบำรุงผิว สบู่

“ทุกวันนี้ ผมได้ดีเป็นเกษตรกรก็เพราะเชื่อในหลวง เพราะเดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมตอบแทนสังคมด้วยการเปิดศูนย์เรียนรู้ และฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ ยังได้ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในตำบลลำสมพุง ก่อตั้งชมรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์แพะ แกะ อำเภอมวกเหล็ก มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกทุก 3 เดือน เพื่อกำหนดแนวทางการทำโควต้าประจำปี และจัดกิจกรรมต่างๆ”

ด้วยความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคและการแก้ไขปัญหา ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้คุณลุงเป้งได้รับเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเกษตรกรดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2552 สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และปราชญ์เกษตร ปี 2558 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กด like ติดตาม sentangsedtee.com

cr. : https://www.sentangsedtee.com/career-channel/article_27125

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชี้ทางรวย
สื่อนอกตีข่าวทั่วโลก! “เจ๊ไฝ” ไข่เจียวปู 800 สตรีทฟู้ดไทยแลนด์ขึ้นแท่น “มิชลินสตาร์”

ผู้เขียนข่าวสดออนไลน์เผยแพร่วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 จากกรณี มิชลิน เปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พัก ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ หรือ MICHELIN Guide Bangkok เล่มแรก โดยมีร้านอาหารผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 98 ร้าน คู่มือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นภาพของกรุงเทพฯ ในแง่มุมของความเป็นเมืองแห่งอาหารนานาชาติที่ยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของอาหารไทยเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลก ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นฉบับปฐมฤกษ์นี้ ยังมีร้านอาหารริมทางได้รางวัล 1 ดาวมิชลินอยู่ 1 ร้านด้วย นั่นคือ ร้าน เจ๊ไฝ ที่เชฟเจ้าของร้านปรุงอาหารด้วยเตาถ่านในครัวเปิดขนาดเล็ก โดยสืบทอดกิจการที่รุ่นพ่อได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ 70 ปีก่อนและโชว์ฝีมือระดับตำนานด้วยการปรุงเมนูเด็ดอย่างไข่เจียวปู ปูผัดผงกะหรี่ และโจ๊กแห้ง AFP PHOTO / Lillian SUWANRUMPHA ล่าสุด สำนักข่าวระดับโลกอย่าง เอเอฟพี …

ชี้ทางรวย
กว่าจะมาเป็น PET MASTER บ้าน “หลังสุดท้าย” ของสัตว์เลี้ยงแสนรัก

ผู้เขียนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เผยแพร่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ปัจจุบันธุรกิจสัตว์เลี้ยงในบ้านเรามีศักยภาพ มีการเติบโตต่อเนื่อง และ มีแนวโน้มน่าลงทุนไม่น้อย  PET MASTER คือ ธุรกิจภาคบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกริ่นมาแค่นี้หลายท่านอาจคาดว่า คงหนีไม่พ้น โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านอาบน้ำตัดขน หรือ ไม่ก็ที่พักโรงแรม ดังเห็นกันอยู่มากมายหลายแบรนด์ หากใครเดาอย่างนั้นต้องขอบอกว่าผิดถนัด เพราะธุรกิจเจ้าของเรื่องราวนับจากนี้ มีการบริการไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไร้ลมหายใจแล้ว….เท่านั้น!  โครงการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง PET MASTER มีหญิงสาวบุคลิกคล่องแคล่ว ร่าเริงเป็นกันอง วัยสามสิบปีกว่า ชื่อ พลอยทราย ภัสสรศิริ เป็นเจ้าของ ช่วงเริ่มต้นของการสนทนา เธอย้อนความเป็นมาให้ฟัง จบการศึกษาด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนได้รับปริญญาตรีจะต้องทำงานวิจัยส่ง และด้วยความที่กิจการของครอบครัวเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเตาไร้มลพิษทุกประเภท เลยเลือกทำหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่การจัดงานศพสำหรับส่วนรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษ ในเขตกรุงเทพฯ หลังเรียนจบออกมา ระหว่างช่วยทำธุรกิจที่บ้าน คิดอยากมีกิจการในแบบของตัวเอง “เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ พอมันตายมักฝังในบริเวณบ้าน แต่ลองนึกถึงคนเลี้ยงกลุ่มอื่นซึ่งเขาอาจไม่มีพื้นที่ให้ฝัง การทิ้งร่างของสัตว์เลี้ยงลงถังขยะบางครั้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ …

ชี้ทางรวย
“เจ๊กตู้” สินค้าจิปาถะดีลิเวอรี่ สมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระเยาว์

ผู้เขียนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เผยแพร่วันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลานี้ นอกจากความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระเมรุมาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง แล้ว นิทรรศการ ที่ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีฯ ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยนิทรรศการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดแสดงภายในศาลาลูกขุน และ นิทรรศการสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา จัดแสดงบริเวณอาคารทับเกษตร   “เจ๊กตู้” คือ ส่วนหนึ่งที่ถูกจัดแสดงไว้ในนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม โดยมีป้ายแสดงข้อความประกอบไว้ ดังนี้ “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เรียกชาวจีนหาบสินค้าเข้ามาขายในวังสระปทุม เพื่อให้สมเด็จพระราชนัดดาทั้งสามพระองค์ทรงเลือกซื้อ รัชกาลที่ ๙ เคยมีพระราชดำรัสเล่าพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ว่า …