ฮือฮา!! กะลามะพร้าว ทำเป็นแป้งอัดแข็งทาหน้า

ชี้ทางรวย

ผู้เขียนภาวิณีย์ เจริญยิ่งเผยแพร่วันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559

เรียบร้อยไปแล้วสำหรับการประกาศผลและพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นวัตกรไทยที่สามารถพัฒนานวัตกรรมจนประสบความสำเร็จ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปีนี้แบ่งรางวัลออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม รางวัล Inspirational Innovator รางวัล Startup of the year รางวัล Total Innovation Management รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย และรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ดังนี้

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม ไข่ออกแบบได้ บริษัท คลีน กรีนเทค จำกัด

ด้านสังคม ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม การพัฒนาโพรไบโอติกแลกโตแบซิลลัสพาราเคซิอิเอสดีหนึ่งเพื่อใช้ป้องกันฟันผุ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม

สาขา Food Design ได้แก่ แป้งเบเกอรี่สำเร็จรูปปราศจากกลูเต็น บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

สาขา Green design ได้แก่ “บีช” กระเบื้องผงแก้วรีไซเคิล บริษัท อิมแม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สาขา Medical Product Design ได้แก่ แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถุงวัดปริมาตรเลือดภายหลังการคลอดปกติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา Service Design ได้แก่ บริการรับตู้รับฝากสิ่งของควบคุมระยะไกล บจก. อินโนชิเนติ

รางวัล Inspirational Innovator

องค์กร ได้แก่ “ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” (Teach for Thailand)…สร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาไทย

บุคคล ได้แก่ นายวิเชียร พงศธร…ผู้ยึดหลักคิดและปฏิบัติสู่สังคมไทยที่มีความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกัน

บุคคล ได้แก่ ดร.มีชัย วีระไวทยะ…บิดาแห่งธุรกิจเพื่อสังคม

รางวัล Startup of the year

รางวัล Startup of the year ได้แก่ JITTA

รางวัล Startup Leader of the year ได้แก่ นายไผท ผดุงถิ่น และดร.พณชิต กิตติปัญญางาม

รางวัล Startup Enabler of the year ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

รางวัล Professional Investor of the year ได้แก่ Invent

รางวัล Total Innovation Management

รางวัลสุดยอดองค์กรนวัตกรรม ได้แก่ “CHO” บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)

รางวัลองค์กรนวัตกรรมแห่งปีกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ “UREKA” บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลองค์กรนวัตกรรมแห่งปีกลุ่มบริการ ได้แก่ “JUBILE” บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย

ระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ ขี้เถ้าแกลบเสริมฤทธิ์การชะลอการสุกของผลไม้ บริษัท โรงสีข้าว ต.ประเสริฐ อุตรดิตถ์ จำกัด

ระดับวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ “ไรซ์เบอร์รี่ช็อคโกครัน” อาหารเช้าจากข้าวไทย วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าทอง

รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ได้แก่ ผลงาน O-Bese-Gone Application ลดน้ำหนักลดโรคด้วยนาฬิกา และแอพพลิเคชันดูแลสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. ได้แก่ ผลงาน ห่วงน้ำ จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

 ด้านนายสัตวแพทย์กิตติ ทรัพย์ชูกุล เจ้าของผลงานนวัตกรรม “ไข่ออกแบบได้” (Dezigner 8) กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คลีน กรีนเทค จำกัด กล่าวว่า นวัตกรรมนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพไข่ไก่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการใช้นาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการนำส่งสารอาหารเข้าสู่อวัยวะเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพไข่ไก่ อาทิ การนำส่งน้ำมันโหระพาและน้ำมันออริกาโน่ ซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคบิดในไก่ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยกระตุ้นการกินอาหาร เป็นการทำให้ลำไส้ของไก่สะอาด ส่งผลให้ไก่ได้รับสารอาหารได้เต็มที่ อย่างเช่น เพิ่มไอโอดีนหรือสารอาหารอื่นๆที่ต้องการเข้าไป และมีผลทำให้ไข่ขาวของเป็นวงกลม ผู้บริโภคมีโอกาสได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีและยาปฏิชีวนะ

“ตอนนี้ทางบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆ รวมถึงตัวเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ด้วย ซึ่งในการพัฒนาไข่ไก่รูปแบบนี้ จะทำให้ขายไข่ไก่ได้ราคาดีขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัท คลีน กรีนเทคฯ ก็ยังได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆในอาเซียน อย่างเช่น มาเลเซีย พม่าฯลฯ ในการผลิตไข่ดังกล่าว”

ส่วนรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม  สาขาการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green design) “VOWDA” แป้งอัดแข็งจากกะลามะพร้าว คว้า รางวัลที่ 2  คุณวิลาสินี โฆฆิตชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ว้าวด้า จำกัด กล่าวว่า ด้วยความที่ครอบครัวและทำธุรกิจอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปลูกมะพร้าวจำนวนมาก และเห็นการทิ้งกะลามะพร้าวโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า จึงอยากนำมาเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น เพราะเห็นว่าน่าจะมาทำเป็นแป้งทาหน้าได้ หลังจากที่เคยนำข้าวและเม็ดบัวมาทำเป็นแป้งอัดแข็งจำหน่ายก่อนหน้านี้แล้ว

 “วิธีการทำแป้งอัดแข็งจากกะลามะพร้าวค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน เพราะต้องผ่านกระบวนการแปรรูป 3 อย่างคือ การแปรรูปให้เป็นถ่านกัมมันต์บดละเอียด การแปรรูปโดยการบดละเอียดให้ได้ขนาด จากนั้นนำมาฆ่าเชื้อโดยใช้วิธีให้คงสี และการใช้หลักการสกัดเซลลูโลสบริสุทธิ์ นำไปผสมในสูตรตำรับแป้งแต่งหน้าแบบแข็ง และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องสำอางออแกนิก ซึ่งจะออกจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในราคาตลับละ 900 กว่าบาท ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าทำไมแพงทั้งๆที่ทำจากกะลามะพร้าว ความจริงต้องผ่านหลายกระบวนการมาก กว่าจะทำออกมาได้ ซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแทนแป้งทัลคัมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป”

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แป้งอัดแข็งจากกะลามะพร้าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก เพราะหลายคนไม่คิดว่าจะนำมาทำเป็นแป้งทาหน้าได้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการมักจะนำน้ำมันมะพร้าวมาทำเป็นเครื่องสำอางเสียมากกว่า

 

cr. : https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_8348

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชี้ทางรวย
สื่อนอกตีข่าวทั่วโลก! “เจ๊ไฝ” ไข่เจียวปู 800 สตรีทฟู้ดไทยแลนด์ขึ้นแท่น “มิชลินสตาร์”

ผู้เขียนข่าวสดออนไลน์เผยแพร่วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 จากกรณี มิชลิน เปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พัก ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ หรือ MICHELIN Guide Bangkok เล่มแรก โดยมีร้านอาหารผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 98 ร้าน คู่มือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นภาพของกรุงเทพฯ ในแง่มุมของความเป็นเมืองแห่งอาหารนานาชาติที่ยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของอาหารไทยเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลก ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ’ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นฉบับปฐมฤกษ์นี้ ยังมีร้านอาหารริมทางได้รางวัล 1 ดาวมิชลินอยู่ 1 ร้านด้วย นั่นคือ ร้าน เจ๊ไฝ ที่เชฟเจ้าของร้านปรุงอาหารด้วยเตาถ่านในครัวเปิดขนาดเล็ก โดยสืบทอดกิจการที่รุ่นพ่อได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ 70 ปีก่อนและโชว์ฝีมือระดับตำนานด้วยการปรุงเมนูเด็ดอย่างไข่เจียวปู ปูผัดผงกะหรี่ และโจ๊กแห้ง AFP PHOTO / Lillian SUWANRUMPHA ล่าสุด สำนักข่าวระดับโลกอย่าง เอเอฟพี …

ชี้ทางรวย
กว่าจะมาเป็น PET MASTER บ้าน “หลังสุดท้าย” ของสัตว์เลี้ยงแสนรัก

ผู้เขียนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เผยแพร่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ปัจจุบันธุรกิจสัตว์เลี้ยงในบ้านเรามีศักยภาพ มีการเติบโตต่อเนื่อง และ มีแนวโน้มน่าลงทุนไม่น้อย  PET MASTER คือ ธุรกิจภาคบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกริ่นมาแค่นี้หลายท่านอาจคาดว่า คงหนีไม่พ้น โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านอาบน้ำตัดขน หรือ ไม่ก็ที่พักโรงแรม ดังเห็นกันอยู่มากมายหลายแบรนด์ หากใครเดาอย่างนั้นต้องขอบอกว่าผิดถนัด เพราะธุรกิจเจ้าของเรื่องราวนับจากนี้ มีการบริการไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไร้ลมหายใจแล้ว….เท่านั้น!  โครงการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง PET MASTER มีหญิงสาวบุคลิกคล่องแคล่ว ร่าเริงเป็นกันอง วัยสามสิบปีกว่า ชื่อ พลอยทราย ภัสสรศิริ เป็นเจ้าของ ช่วงเริ่มต้นของการสนทนา เธอย้อนความเป็นมาให้ฟัง จบการศึกษาด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนได้รับปริญญาตรีจะต้องทำงานวิจัยส่ง และด้วยความที่กิจการของครอบครัวเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเตาไร้มลพิษทุกประเภท เลยเลือกทำหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่การจัดงานศพสำหรับส่วนรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษ ในเขตกรุงเทพฯ หลังเรียนจบออกมา ระหว่างช่วยทำธุรกิจที่บ้าน คิดอยากมีกิจการในแบบของตัวเอง “เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ พอมันตายมักฝังในบริเวณบ้าน แต่ลองนึกถึงคนเลี้ยงกลุ่มอื่นซึ่งเขาอาจไม่มีพื้นที่ให้ฝัง การทิ้งร่างของสัตว์เลี้ยงลงถังขยะบางครั้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ …

ชี้ทางรวย
“เจ๊กตู้” สินค้าจิปาถะดีลิเวอรี่ สมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระเยาว์

ผู้เขียนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เผยแพร่วันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลานี้ นอกจากความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระเมรุมาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง แล้ว นิทรรศการ ที่ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีฯ ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยนิทรรศการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดแสดงภายในศาลาลูกขุน และ นิทรรศการสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา จัดแสดงบริเวณอาคารทับเกษตร   “เจ๊กตู้” คือ ส่วนหนึ่งที่ถูกจัดแสดงไว้ในนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม โดยมีป้ายแสดงข้อความประกอบไว้ ดังนี้ “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เรียกชาวจีนหาบสินค้าเข้ามาขายในวังสระปทุม เพื่อให้สมเด็จพระราชนัดดาทั้งสามพระองค์ทรงเลือกซื้อ รัชกาลที่ ๙ เคยมีพระราชดำรัสเล่าพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ว่า …