มะนาวผงปรุงรส-พร้อมดื่ม โอทอปต้นแบบของกลุ่มแม่บ้าน เพชรบุรี

เกษตรกรยุคใหม่

เผยแพร่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560

มะนาว สามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ น้ำมะนาวเข้มข้น มะนาวแช่อิ่มตากแห้ง มะนาวดอง แยมมะนาว มะนาวกวนปรุงรส เปลือกมะนาวสามรส เปลือกมะนาวแช่อิ่ม เปลือกมะนาวเชื่อม และนอกจากนี้ มะนาวยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นมะนาวผงปรุงรสและมะนาวผงพร้อมดื่ม โดยศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา ซึ่งดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในชุมชนจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เริ่มดำเนินการก่อตั้งและแปรรูป ถนอมอาหารเมื่อปี 2529 ด้วยสมาชิกทั้งหมด 80 คน

คุณชำเลียง เพชรสอน สมาชิกกลุ่ม เล่าให้ฟังว่า กลุ่มเริ่มแปรรูปขิงดองเป็นชนิดแรก โดยจะใช้เวลาว่างจากอาชีพหลักที่ทำ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมและให้การสนับสนุน ทั้งเงินทุนและความรู้ในการแปรรูปที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ

“หลายหน่วยงานเข้าให้การสนับสนุนสร้างโรงเรือนแปรรูปอาหารที่ถูกหลักสอนการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรที่มีปริมาณมากในชุนเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ ซึ่งในช่วงปี 2541 ที่มีการเข้ามาส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน มะนาวเริ่มมีราคาที่ถูก ซึ่งสาเหตุเนื่องจากในพื้นที่อำเภอท่ายาง แทบทุกครัวเรือนปลูกมะนาวไว้บริโภคและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้ในช่วงที่มะนาวให้ผลผลิต ปริมาณจึงมีมากกว่าความต้องการของคนในพื้นที่และตลาด กลุ่มจึงได้นำมะนาวมาแปรรูปยืดอายุและจำหน่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 ชนิด”

กลุ่มเริ่มนำมะนาวมาแปรรูปเป็นมะนาวดอง จำหน่ายเป็นสินค้าโอทอปของชุมชน จากนั้นจึงเริ่มพัฒนามาเป็นมะนาวผงปรุงรสและมะนาวผงพร้อมดื่ม โดยขั้นตอนและกระบวนการทำได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง

คุณชำเลียง เล่าว่า ทั้งตนและสมาชิกกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนด้านการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรที่มีในชุมชนตลอดเวลา พืชและผลไม้ชนิดไหนที่ออกในฤดูและมีปริมาณมาก นำไปจำหน่ายแล้วได้ราคาถูก จะถูกนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับตนและสมาชิกแทน ซึ่งมะนาวก็เป็นไม้ผลที่กลุ่มได้หยิบขึ้นมาแปรรูปเป็นมะนาวผงปรุงรสและมะนาวผงพร้อมดื่มเพิ่มอีกหนึ่งชนิด

สำหรับกระบวนและขั้นตอนการแปรรูปมะนาวผง คุณชำเลียง บอกว่า ต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนการทำพอสมควร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำให้น้ำมะนาวแห้ง (กวน) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานถึง 4 ชั่วโมง

“ขั้นตอนแรก ให้นำผลมะนาวไปล้างน้ำเปล่า ผ่าคั้นน้ำ จากนั้นนำเอาน้ำมะนาวที่คั้นไปตุ๋นด้วยไอ๋น้ำ ประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งในช่วงที่ตุ๋นไอ้น้ำอยู่จะต้องมีคนค่อยข้นจนกว่าน้ำมะนาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำซึ่งเราเรียกว่าน้ำมะนาวเข้มข้น”

หลังจากได้น้ำมะนาวเข้มข้นแล้ว จะนำไปผสมกับน้ำตาลไอซ์ซีง ร่อนผ่านตะแกรง และนำเข้าไปอบในตู้อบ อณุหภูมิ 60 องศา นานถึง 3-4 ชั่วโมง

สัดส่วนสูตรการทำมะนาวผงปรุงรส เพื่อนำไปปรุ่งอาหาร เช่น ต้มยำ ลาบ ยำ ฯลฯ จะใช้น้ำมะนาวเข้มข้น 2 ขีด ต่อ น้ำตาลไอซ์ซิ่ง 1 กิโลกรัม

ส่วนสูตรมะนาวผงพร้อมดื่ม จะใช้น้ำมะนาว 1 ขีด ต่อ น้ำตาลไอซ์ซิ่ง 1 กิโลกรัม

สำหรับมะนาวผงทั้งสองสูตรนี้ สามารถใช้มะนาวอะไรก็ได้มาทำการแปรรูป แต่ที่เหมาะสมที่สุดคือมะนาวแป้น เพราะมีปริมาณน้ำมาก เหมาะสำหรับที่จะนำมาแปรรูปมากที่สุด

มะนาวผงเมื่อเปิดใช้แล้ว หากบริโภคไม่หมดสามารถเก็บใส่ตู้เย็นได้นาน 5-6 เดือน

ด้านราคาจำหน่าย คุณ ชำเลียง บอกว่า มีราคาเดียวคือ 50 บาท พร้อมดื่ม 1 ถุง บรรจุ 3 ขีด ปรุงรส 1 ถุง 2 ขีด โดยส่วนใหญ่จะออกร้านจำหน่ายตามงานโอท๊อปและงานที่หน่วยงานราชการเชิญชวนให้ไป

ท่านใดที่สนใจ สอบถามข้อมูล ชื้อผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ (089) 0812524

ที่มา : เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์

cr. : https://www.sentangsedtee.com/food-recipes-for-job/article_41609

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เกษตรกรยุคใหม่
“ชาวนาแดนน้ำดำ”พลิกผืนนาทำฟาร์มเลี้ยงหนูนาโกยรายได้เดือนละ5หมื่น

ที่มามติชนออนไลน์เผยแพร่วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 นายชาญชัย ภูทองกลม อายุ 56 ปีชาว ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในอดีตได้ประกอบอาชีพทำนา โดยทำทั้งนาปีและนาปรัง เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานเขื่อนลำปาว มีผลผลิตแบ่งขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและเหลืออุปโภคในครัวเรือนได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปีที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ขณะที่ต้นทุนการทำนาสูงขึ้น รายได้ไม่คุ้มทุน จึงลดพื้นที่ทำนาลงเกือบ 2 ไร่เศษโดยนำที่นาส่วนหนึ่งมาสร้างโรงเรือนเลี้ยงหนูนา เนื่องจากเห็นว่าหนูนาเป็นอาหารยอดนิยมของชาวบ้านในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำที่นาบางส่วนมาปลูกมันสำปะหลัง ปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นอาหารเสริมให้หนูนา “หนูนาเป็นอาหารยอดฮิตของชาวอีสานที่มักจะนำมาประกอบอาหารในฤดูหนาว เนื้อให้รสชาติที่นุ่ม เหนียว ติดมัน นำมาทำอาหารได้หลายเมนู เช่น ย่าง ผัดเผ็ด ลาบ ก้อย คั่ว แกง อ่อม หรือหมก บางคนยังเชื่อว่าถ้าได้เปิบหนูนาในฤดูหนาว ยังจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นด้วย”นายชาญชัยกล่าวและว่านับวันหนูนาตามธรรมชาติจะหายากมากขึ้น เนื่องจากระบบนิเวศเปลี่ยนไป หนูนาจึงขาดแคลน เมื่อปีที่ผ่านมาจึงได้ทดลองเลี้ยงหนูนาเพื่อจำหน่าย โดยใช้ภูมิปัญญาใช้กับดักหาจับเองบ้าง รับซื้อจากชาวบ้านบ้าง ตัวใหญ่จำหน่ายตัวละ 80 …

เกษตรกรยุคใหม่
“หมูหลุมดอนแร่” อร่อยแน่-ปลอดภัย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงกสิกรรมอินทรีย์มานานแล้วด้วย

ผู้เขียนกฤช เหลือลมัยเผยแพร่วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 สมัยที่ยังทำงานโบราณคดีอยู่ ผมต้องไปที่เมืองโบราณบ้านคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง ราชบุรีบ่อยๆ ที่นั่นมีปัญหาเรื่องการรุกล้ำเขตโบราณสถานมานาน (เดี๋ยวนี้ก็น่าจะยังมีอยู่) และสิ่งก่อสร้างที่มักสร้างรุกล้ำ คร่อมทับโบราณสถานสมัยทวารวดีอายุพันกว่าปีที่มีอยู่มากมายในเมืองคูบัว ก็คือ “เล้าหมู” ครับ เพราะคนราชบุรีเลี้ยงหมูกันมาก ที่คูบัวเองก็เป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง ประมาณการกันว่า จำนวนหมูที่เลี้ยงหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีมากกว่า 2 ล้านตัว ทีเดียว แต่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้เองว่า นอกจากหมูฟาร์มใหญ่ที่เลี้ยงกันเป็นระบบอุตสาหกรรมหลัก หรือหมูบ้านตัวดำๆ ที่สมัยก่อนเที่ยวได้วิ่งเพ่นพ่านในหมู่บ้านแล้ว ราชบุรียังมี “หมูหลุม” ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงกสิกรรมอินทรีย์มานานแล้วด้วย “ทำมา 10 กว่าปีแล้วล่ะครับ” คุณสุพจน์ สิงโตศรี แห่ง “ศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบท” อดีตสัตวบาลผู้ผันตัวเองออกมาทำฟาร์มหมูหลุม และส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในเขตตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี ให้ทำเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเอง จนมีเครือข่ายกว่า 200 ครัวเรือน เข้าร่วม กล่าวยิ้มๆ “ฟาร์มหมูขนาดใหญ่ทั่วไปจะใช้แอมโมเนียมาก ผมเคยทำงานฉีดสีสเปรย์หมูป่วย ฉีดวัคซีนหมูมานาน 20 กว่าปี เป็นภูมิแพ้ไม่เคยหาย พอมาทำของตัวเองนี่หายเลยครับ คือหมูเนี่ย ธรรมชาติแต่เดิมเขาก็อยู่ของเขาได้แหละ แต่พอเลี้ยงรวมเป็นฟาร์มใหญ่ บนพื้นซีเมนต์ …

เกษตรกรยุคใหม่
3 ขั้นตอน คัดเมล็ดมะละกอ ไว้ทำพันธุ์ปลูก ง่ายๆ แค่นี้

ที่มาเทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์เผยแพร่วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 มะละกอ เป็นไม้ผลที่มีรสชาติอร่อย และมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ นิยมรับประทานทั้งผลดิบและผลสุก หากใครมีพื้นที่ว่างอยากชวนปลูกมะละกอเป็นไม้ผลประจำบ้าน แค่หาซื้อผลมะละกอสุกมาผ่าเก็บเมล็ดสำหรับปลูก แต่เกษตรกรมือใหม่บางคน เลือกซื้อมะละกอสุกผลใหญ่ เนื้อหนามาผ่าเมล็ดไว้ปลูก เมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว กลับได้ผลผลิตแตกต่างจากต้นพันธุ์เดิม เพราะได้ผลเล็ก เนื้อบาง ไม่มีเมล็ด หากใครเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ ขอแนะนำให้หันกลับมาเรียนรู้ธรรมชาติของต้นมะละกอใหม่อีกสักครั้ง ต้นมะละกอมี 3 ชนิด โดยทั่วไป ต้นมะละกอสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ ต้นเพศเมีย มีดอกขนาดเล็ก ลักษณะกลม ป้อม ให้ผลค่อนข้างกลมและมีขนาดเล็กเช่นเดียวกัน เนื้อผลบาง ไม่มีเมล็ด ต้นเพศผู้ ออกดอกสีขาวเป็นช่อ ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก แต่ไม่ติดผล ดอกจะร่วงหมดทั้งช่อ ต้นกะเทย ลักษณะดอกอวบอ้วน ให้ผลขนาดใหญ่ เนื้อหนา รสหวาน เป็นที่ต้องการของตลาด   วิธีคัดเมล็ดมะละกอไว้ทำพันธุ์ หากใครต้องการคัดเมล็ดมะละกอจากผลที่ซื้อมารับประทานไว้ทำพันธุ์ ขอแนะนำให้เลือกซื้อมะละกอผลใหญ่ สมบูรณ์ …