คนนครปฐม นำพันธุ์ไม้ผลหลายชนิด ปลูกที่ระโนด สงขลา ผลผลิตดีเกินคาด

เกษตรกรยุคใหม่

เผยแพร่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

ความเหมาะสมทางทรัพยากรธรรมชาติของไทยได้เอื้อประโยชน์ต่อการนำพืชผัก ไม้ผล หลายชนิดไปปลูกได้ดียังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ มิหนำซ้ำบางพื้นที่อาจได้ผลผลิตดีทั้งคุณภาพและปริมาณกว่าเจ้าของพื้นที่เดิมเสียด้วยซ้ำ

อย่างราย คุณรุ้งตะวัน ช้างสาร หรือ คุณแป๋ว เป็นคนนครปฐมโดยกำเนิด เป็นลูกชาวสวนเต็มตัว ครั้นแต่งงานได้ย้ายไปร่วมชีวิตกับสามีที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมกับนำความรู้ ความสามารถจากอาชีพชาวสวนที่บ้านเกิดไปบุกเบิกปลูกไม้ผลชนิดถอดแบบจนประสบความสำเร็จ สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่จังหวัดได้อย่างดี

คุณรุ้งตะวัน ช้างสาร เจ้าของสวน รุ้งตะวันที่ระโนด สงขลา

ถอดแบบการปลูกไม้ผล ที่นครปฐม ไปใช้ที่สงขลา ได้ผลดี

คุณแป๋ว เล่าว่า ด้วยความที่เป็นลูกชาวสวนผลไม้ เมื่อเห็นว่าสภาพดินในพื้นที่มีความคล้ายกับทางนครปฐม จึงนำแนวทางปลูกผลไม้และพืชชนิดอื่นที่เคยปลูกอยู่ที่บ้านเกิดมาใช้กับพื้นที่ของสามี จำนวน 6 ไร่

เริ่มต้นด้วยการปรับผืนนาเดิมให้เป็นร่องสวนตามแบบอย่างของจังหวัดนครปฐม แล้วนำพันธุ์ฝรั่งแป้นสีทองจำนวน 250 กิ่ง มาปลูก กระทั่งพบว่าคุณภาพดิน ตลอดจนสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมไม่สร้างปัญหาแต่ประการใด อีกทั้งยังตอบสนองต่อการปลูกฝรั่งจนได้ผลดี และมีจุดเด่นตรงที่ให้ผลผลิตได้ต่อเนื่อง

จากนั้นจึงนำพันธุ์ชมพู่ทูลเกล้ากับเพชรน้ำผึ้งมาปลูกต่อ เพราะในพื้นที่แถบนี้ไม่เคยมี จนเมื่อปลูกชมพู่ประสบความสำเร็จทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก จึงทำให้ไม้ผลทั้ง 3 ชนิด ที่ปลูกผสมผสานในพื้นที่ 6 ไร่ ได้ผลดีตามคาด

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปลูกชมพู่ทูลเกล้ากับเพชรน้ำผึ้งต้องประสบปัญหาโรค/แมลง ทำให้ผลผลิตขาดคุณภาพ ขณะที่ชมพู่พันธุ์น้องใหม่อย่าง ทับทิมจันท์ กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากมีคุณลักษณะเด่นหลายอย่าง จึงทำให้คุณแป๋วเปลี่ยนมาปลูกทับทิมจันท์แทนในเวลาต่อมาแล้วประสบผลสำเร็จอย่างดีจนถึงทุกวันนี้

ขณะเดียวกัน เมื่อมาดูแนวโน้มของตลาดที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้คุณแป๋วตัดสินใจเพิ่มพื้นที่อีก จำนวน 32 ไร่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ทันกับความต้องการ พร้อมไปกับการวางผังการปลูกพืชอายุสั้น อย่าง พริก แคนตาลูป มะเขือเทศเชอร์รี่ ร่วมด้วย

ล่าสุด เมื่อปี 2559 ได้ลองนำพันธุ์พุทราจัมโบ้แอปเปิ้ลจากนครปฐมมาปลูกเพิ่มอีก จำนวน 20 ต้น ปรากฏว่าได้ผลออกมาดีสมบูรณ์ทุกอย่าง จากนั้นจึงเพิ่มจำนวนอีกกว่า 200 ต้น ในเวลาต่อมา แล้วคาดว่าคงมีผลผลิตในปี 2561

เน้นปลูกแบบอินทรีย์ ผลผลิตสมบูรณ์

คุณแป๋ว ยกตัวอย่างการปลูกชมพู่ทับทิมจันท์ว่า ปลูกมาได้ 13 ปี ต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งเพื่อทำสาวอยู่ทุก 3 ปี ได้ผลผลิตเป็นรุ่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากไม่ได้พึ่งพาสารเคมี จึงอาศัยผลผลิตเฉพาะในช่วงฤดูกาล คือประมาณเดือนพฤศจิกายน-เมษายน แล้วพักต้น 3 เดือน เพื่อให้ต้นสามารถกลับมาให้ผลผลิตได้อีก

“ผลผลิตชมพู่แต่ละรุ่น เฉลี่ย 100 กิโลกรัม ต่อต้น อันนี้เป็นต้นที่มีอายุมาก แล้วเวลามีผลผลิตแต่ละรุ่นจะไม่เก็บไว้มาก เพราะจะทำให้ต้นโทรมเร็ว ส่วนต้นที่อายุน้อยก็จะได้ประมาณ 50 กิโลกรัม ต่อต้น โดยมีขนาด 8-9 ผล ต่อกิโลกรัม”

ชมพู่ทับทิมจันท์จำนวน 9 ผล ต่อกิโลกรัม

เจ้าของสวนชี้ว่า การพึ่งพาผลผลิตตามฤดูกาลต้องทุ่มเทกำลังกายและใจอย่างเต็มที่ ควรหมั่นดูแลกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพื่อให้บริเวณสวนมีความสะอาด โล่ง เตียน เป็นการป้องกันโรคและศัตรูพืชด้วย สำหรับการใส่ปุ๋ยจะเน้นที่ปุ๋ยขี้เป็ดเท่านั้น เพราะมีแคลเซียมสูงช่วยสร้างลำต้นให้แข็งแรง ช่วยทำให้ต้นสามารถตั้งทรงได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ โดยเทใส่รอบโคนต้น ส่วนปุ๋ยสูตรจะใส่ไม่บ่อยนัก เป็นสูตรเสมอ 15-15-15

คุณแป๋ว บอกว่า การสร้างคุณภาพของชมพู่ตามแบบอย่างจังหวัดนครปฐมคือ ต้องกำหนดระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 7 คูณ 7 หรือ 8 คูณ 8 ก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละแห่ง เพราะชมพู่เป็นไม้พุ่มใหญ่ ขณะเดียวกันต้องตัดแต่งทรงพุ่มเมื่อเห็นว่าทึบมาก พร้อมกับการห่อผลเพื่อป้องกันแมลงวันทอง ขณะเดียวกัน ยังต้องหาทางป้องกันค้างคาวและกาดำที่เป็นศัตรูสำคัญในช่วงห่อผลด้วย

แคนตาลูปรุ่นสุดท้าย

ความใส่ใจต่อการปลูกเช่นนี้ จึงทำให้คุณแป๋วมั่นใจว่ารสชาติชมพู่ทับทิมจันท์ที่ปลูกในตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความหวานจัด เปลือกหนาและกรอบ เนื้อแห้งกำลังดี จึงเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ต่างจากที่ปลูกแถวนครปฐมที่เนื้อมีน้ำมาก ฉะนั้นถือว่าคุณแป๋วเป็นคนแรกของชาวบ้านในพื้นที่ที่นำชมพู่ทับทิมจันท์มาปลูกจนได้รับความนิยม

จากคุณภาพและความสมบูรณ์ของชมพู่ทับทิมจันท์ รวมถึงไม้ผลชนิดอื่น จึงทำให้ภาคราชการเล็งเห็นความสำคัญด้วยการสนับสนุนงบประมาณมาช่วยต่อยอดเพื่อถ่ายทอดให้ความรู้แก่ชาวบ้านคนอื่นๆ พร้อมสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

มะเขือเทศเชอร์รี่ที่มีความสมบูรณ์ สีสดสวย และปลอดภัย

สำหรับตลาดขายผลไม้ของคุณแป๋วจะอยู่ในจังหวัดสงขลา หรือตลาดสองเล กับอีกแห่งคือที่ชมรมรักสุขภาพสยามนครินทร์ที่หาดใหญ่ โดยกำหนดราคาผลไม้แต่ละชนิด ได้แก่ ชมพู่ ขายกิโลกรัมละ 50 บาท ตลอดทั้งปี ฝรั่งแป้นสีทอง ขายกิโลกรัมละ 30 บาท ตลอดทั้งปี พุทราจัมโบ้ ขายกิโลกรัมละ 50 บาท

เหตุผลที่ทำให้อำเภอระโนดปลูกไม้ผลได้ดีมีคุณภาพกว่าทางนครปฐมนั้น คุณแป๋ว ชี้ว่าอาจเป็นเพราะมีปัจจัยทางธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อพืช ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ คุณภาพดินที่มีโพแทสเซียมสูง ความสมบูรณ์ของน้ำมากกว่า เพียงแต่มีข้อเสียตรงที่มีวัชพืชมากกว่า แต่ถึงกระนั้นคุณแป๋วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลย แต่ได้ใช้แรงงานคนในการหมั่นกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ

 

ยึดเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่เป็นหลัก

ความสำเร็จอันเป็นผลมาจากความใส่ใจและทุ่มเทให้แก่การปลูกไม้ผลหลายชนิดของคุณแป๋วไม่ได้เกิดขึ้นเพียงทักษะจากความเป็นลูกชาวสวน แต่ความที่เป็นคนยึดมั่นศรัทธาในหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกพืชแนวทางทฤษฎีใหม่มาตลอด จึงทำให้สามารถสร้างกรอบในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจนจนประสบความสำเร็จ พร้อมไปกับการตั้งชื่อสวนผลไม้ผสมผสานแห่งนี้ว่า “รุ้งตะวัน”

นอกจากปลูกไม้ผลที่มีคุณภาพแล้ว ทางสวนรุ้งตะวันยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกไม้ผล, เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เรียนรู้เรื่องการปลูกพืชอายุสั้น, โครงการครึ่งไร่คลายจน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ว่าการมีอาชีพเกษตรกรรมไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากก็ประสบความสำเร็จได้ดีเช่นกัน อีกทั้งยังมีแผนที่จะจัดทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้คนภายนอกที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม เรียนรู้ รวมถึงยังช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอระโนดด้วย

ฝรั่งที่ต้องห่อผลป้องกันแมลง

“หากเกษตรกรหันมาปลูกพืชแนวทางทฤษฎีใหม่ด้วยการใช้พื้นที่จำกัดที่เป็นพืชอายุสั้นจะช่วยให้มีรายได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง เนื่องจากควรจะเริ่มต้นปลูกพืชด้วยการเรียนรู้ ทำความรู้จักพืชให้ถ่องแท้เสียก่อน เมื่อเข้าใจธรรมชาติของพืชอย่างดีแล้ว จึงค่อยขยับไปสู่ไม้ผล หรือไม้ชนิดอื่นที่มีความยากมากกว่า เป็นลำดับต่อไป” เจ้าของสวนรุ้งตะวัน กล่าว

มะเขือเทศเชอร์รี่สุกพร้อมเก็บขาย

 เกษตรระโนด ออกปาก สร้างชื่อเสียงให้อำเภอ

ขณะเดียวกัน ทางสำนักงานเกษตรอำเภอระโนด นำทีมโดย คุณสมจิต แดงเอียด เกษตรอำเภอ พร้อมทีมงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ คุณสมศรี เชยชม คุณวาสนา เฉิดฉิ้ม และ คุณวิไลลักษณ์ สุขขะ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนสวนรุ้งตะวันของคุณแป๋วในครั้งนี้ พร้อมกับกล่าวว่า อาชีพเกษตรกรรมหลักของชาวบ้านที่ระโนดคือการทำนา เป็นการปลูกข้าวพันธุ์ กข สามารถทำได้ปีละ 2 ครั้ง เพราะมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ ขณะเดียวกัน แนวทางและวิธีการปลูกข้าวของชาวบ้านที่ระโนดมีเทคโนโลยีและการจัดการผสมผสานกับภูมิปัญญา จึงทำให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับทางภาคกลาง เฉลี่ย 800-900 กิโลกรัม ต่อไร่

กับทีมงานเกษตรระโนด ที่เข้าเยี่ยมเยียน

ส่วนไม้ผลแต่เดิมไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่น เพิ่งมามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักได้ไม่นานกับชมพู่ทับทิมจันท์ และฝรั่งแป้นสีทอง จากความสามารถของสวนรุ้งตะวันแห่งนี้ นอกจากนั้น ชาวบ้านในอำเภออื่นยังนำมะพร้าว กล้วยหอมทอง มาปลูกด้วย สำหรับผักสวนครัวก็มีความโดดเด่น อย่าง พริกเขียวมัน ที่ทำรายได้อย่างดีให้แก่ชาวบ้าน เพราะสามารถขายแบบผลสดและส่งแปรรูป จึงทำให้ชาวบ้านบางรายปรับที่นาเพื่อยกร่องปลูกพริกและพืชสวนครัวชนิดอื่นกัน

ปลูกชมพู่แบบร่อง เหมือนที่นครปฐม

“หรือแม้แต่มะเขือเทศและผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมจากตลาดสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน มีชาวบ้านประเภทหัวไวใจสู้ ได้นำพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม มาทดลองปลูกกว่า 500 ต้น คาดว่าน่าจะประสบความสำเร็จ แล้วน่าจะเป็นไม้ผลชนิดใหม่อีกตัว” เกษตรอำเภอระโนด กล่าว

คุณรุ้งตะวัน ช้างสาร นับเป็นตัวอย่างของบทสรุปแห่งความสำเร็จว่า ผลไม้ทางภาคกลางสามารถนำมาปลูกทางภาคใต้อย่างสบาย ขอเพียงแต่ให้เข้าใจธรรมชาติและความเป็นไปของพืชแต่ละชนิดอย่างถ่องแท้

สนใจสั่งซื้อผลไม้จากสวนรุ้งตะวัน หรือต้องการเข้าเยี่ยมชม ติดต่อ คุณแป๋ว หรือ คุณรุ้งตะวัน ช้างสาร โทรศัพท์ (061) 190-1887

 

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์

cr. : https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_43060

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เกษตรกรยุคใหม่
เกษตรกรใต้โค่นปาล์ม แห่ปลูกมะพร้าว เป็นพืชแซมในสวน  ต้นพันธุ์ขาดตลาด จองนาน 4 เดือน

ผู้เขียนเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้านเผยแพร่วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560   อย่างที่ทราบกันว่า ตอนนี้มะพร้าวเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในการปลูกมาก เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ทั้งราคาดี มีการส่งออกสูง ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ นิยมรับประทาน ด้วยว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูง ดังนั้น ช่วงนี้ จึงเป็นช่วงที่ต้นพันธุ์มะพร้าวขายดี จนขาดตลาดเลยทีเดียว “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” อัพเดต สถานการณ์การปลูกมะพร้าวน้ำหอม กับ คุณวีรวุธ พรชัยสิทธิ์ ผู้ปลูกมะพร้าวขายผลสดและต้นพันธุ์ที่ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา คุณวีรวุธ ให้ข้อมูลมาว่า ตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้ต้องการปลูกมะพร้าวค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นพืชราคาดี และมีอนาคตสดใส ดังนั้น จำนวนต้นพันธุ์ จึงออกไปเป็นจำนวนหลายพันต้น ในช่วง 7- 8 เดือนที่ผ่านมานี้ โดยลูกค้าส่วนใหญ่มาจากทางภาคใต้ ทั้งจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สตูล พังงา และรายเล็กรายน้อยทั่วประเทศ …

เกษตรกรยุคใหม่
อดีตพนักงานบริษัท หันเพาะไก่สวยงามแนะเทคนิคการเลี้ยง การตลาด

ผู้เขียนสุจิต เมืองสุขเผยแพร่วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 พื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จัดเป็นอีกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อความสวยงามไว้จำนวนมาก ส่วนใหญ่ทำเป็นฟาร์มขนาดย่อม เลี้ยงเพื่อขายส่งตลาดนัดจตุจักร แหล่งค้าสัตว์ปีกทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อความสวยงามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ นอกเหนือจากนั้นก็เป็นตลาดค้าส่งรองลงมา เช่น ตลาดนัดสนามหลวง 2 ย่านทวีวัฒนา หรือ ตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครเท่าใดนัก อึดใจเดียวก็ถึง ที่ต้องพามาถึงสถานที่แห่งนี้ก็เพราะเป็นที่ตั้งของฟาร์มไก่สวยงามเล็กๆ ฟาร์มหนึ่ง แต่มากด้วยคุณภาพของไก่สวยงามและมากชนิดให้เลือกซื้อ ประสิทธิ์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่บ้านคลอง 19 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณประสิทธิ์ พัดเย็นใจ เป็นเจ้าของ ครั้งแรกที่พบคุณประสิทธิ์ไม่ต้องการให้เรียกสถานที่เพาะเลี้ยงไก่สวยงามว่า ฟาร์ม เพราะระยะเวลาที่ดำเนินการเพาะเลี้ยงไก่สวยงามเพียง 6 ปี และสถานที่เพาะเลี้ยงไม่ได้กว้างขวางมากนัก แต่เพราะคุณภาพของไก่สวยงามที่ออกสู่ท้องตลาด และ ระบบการจัดการในเรื่องของการคัดคุณภาพไก่ก่อนส่งจำหน่ายให้กับปลายทางเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เราต้องชื่นชมและให้เกียรติเรียกว่า “ฟาร์ม” คุณประสิทธิ์ พัดเย็นใจ 6 ปีก่อน …

เกษตรกรยุคใหม่
ใช้ขี้วัวเลี้ยงไส้เดือน เทคนิคพิเศษของรัตนชัยฟาร์ม เดินหน้าส่งขาย มาเลเซีย

ผู้เขียนภาวิณีย์ เจริญยิ่งเผยแพร่วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 หากติดตามข่าวคราวในแวดวงการเกษตรบ้านเรา เป็นที่น่ายินดีว่ามีคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งหันมาทำการเกษตรอย่างจริงจัง โดยเริ่มค่อยๆ ศึกษาหาความรู้ ตั้งต้นจากการทำเป็นอาชีพเสริมก่อน จนเมื่อทุกอย่างลงตัวจึงตัดสินใจทำเป็นอาชีพหลัก   มูลไส้เดือน ประโยชน์มาก อย่าง คุณไพฑูรย์ ไชยรักษ์ อายุ 32 ปี เจ้าของ รัตนชัยฟาร์มไส้เดือน จังหวัดสตูล ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ซึ่งหนุ่มคนนี้ยังคงทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์ แต่ได้ใช้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และเวลาว่างทำฟาร์มไส้เดือน ตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยให้พ่อแม่คอยช่วยดูแล ก่อนที่เขาวางแผนจะมาทำเต็มตัวในอีกไม่ช้า เพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเต็มที่ คุณไพฑูรย์ ไชยรักษ์ กับไส้เดือนที่เตรียมนำไปเลี้ยง คุณไพฑูรย์ มีดีกรีปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พูดถึงแรงบันดาลใจของการเลี้ยงไส้เดือนว่า มีที่มาที่ไปจากการที่อยากจะกลับมาอยู่ดูแลพ่อแม่ที่จังหวัดสตูล บวกกับความตั้งใจที่จะเดินหาช่องทางความเป็นไปได้เรื่องปุ๋ยในเส้นทางเกษตรแบบยั่งยืน และสามารถผลิตปุ๋ยใช้เองได้ จึงพยายามหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเรื่องปุ๋ยที่สามารถผลิตเองได้และมีคุณภาพสูง กระทั่งได้มาพบเจอกับมูลไส้เดือนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก …