เกษตรกรยุคใหม่

เปลี่ยนที่นา ปลูกมะม่วงตามใจฉัน ที่เมืองมะขามหวาน

ที่มาเทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์ผู้เขียนธงชัย พุ่มพวงเผยแพร่วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 หลายท่านคงจะสงสัยนะครับว่า มะม่วงตามใจฉัน มีด้วยหรือมะม่วงสายพันธุ์นี้ แต่ความจริงแล้วเป็นวิธีการปลูกมะม่วงตามที่เกษตรกรต้องการ ต้องการสายพันธุ์ไหนที่ชอบ ตลาดมีความต้องการ เปลี่ยนสายพันธุ์ได้ทันที ใช้ระยะเวลาไม่นาน ดังที่สวนของ คุณประสิทธิ์ ทองเทศ อดีตเกษตรอำเภอหลายพื้นที่ ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ทำให้สะสมประสบการณ์ด้านการเกษตรมายาวนาน คุณประสิทธิ์ ทองเทศ เล่าให้ฟังว่า หลังจากเกษียณอายุราชการที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้หาซื้อพื้นที่ที่เป็นนาข้าว บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า จำนวน 40 ไร่ เพื่อมุ่งหวังจะทำการเกษตรให้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย ระยะนั้นพื้นที่ทั่วไปมีปัญหาการทำนาที่เกิดฝนแล้ง น้ำท่วม ข้าวราคาตกต่ำ จึงเกิดแนวคิดใช้ที่นามาทำเป็นสวนและเป็นแปลงเรียนรู้แก่เกษตรกรรายอื่น ระยะแรกๆ ปลูกมะขามหวานหลายพันธุ์ ตั้งแต่พันธุ์ตาแป๊ะ พันธุ์สีทอง ฯลฯ คุณประสิทธิ์ ทองเทศ เจ้าของสวนไทรทอง ต่อมาเมื่อประมาณ ปี 2550 จึงเกิดแนวคิดว่า ปลูกมะม่วงดีกว่าแน่นอน เพราะว่าเมื่อปลูกต้นมะม่วงเป็นแม่พันธุ์ …

เกษตรกรยุคใหม่

“1 ไร่ไม่ยากจน” การเกษตรในพื้นที่จำกัด โครงการดีๆ ของม.มหิดล

ที่มาเทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์ผู้เขียนรันตี วงศ์ตะนาวศรีเผยแพร่วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560     ที่มาของโครงการ ฟาร์ม 1 ไร่ไม่ยากจน อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ หัวหน้าโครงการ “ฟาร์มเกษตรและอาหารปลอดภัย 1 ไร่ไม่ยากจน” อาจารย์เล่าที่มาว่า “โครงการฟาร์มเกษตรและอาหารปลอดภัย 1 ไร่ไม่ยากจน เป็นงานที่ผมเริ่มต้นทำเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยตั้งใจให้เป็นฟาร์มเกษตรผสมผสานที่มีทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยใช้ระบบการผลิตแบบเกษตรประณีต ฟาร์ม 1 ไร่ไม่ยากจนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อหลายวัตถุประสงค์ หนึ่งนั้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาหลักการส่งเสริมการเกษตรและวิชาธุรกิจการเกษตรที่ผมดูแลอยู่ และวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในวิทยาเขต เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงในทุกๆ ด้านของงานฟาร์ม อีกวัตถุประสงค์สำคัญเราต้องการตอบโจทย์ปัญหาระบบการผลิตทางการเกษตรในอนาคตที่เกษตรกรรายย่อยของไทยต้องพบเจอ เนื่องจากการที่เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยมีพื้นที่ทำกินน้อย ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก มีปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตต่ำ ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ เกษตรกรของเราตกอยู่ในปัญหาความยากจนและวงจรหนี้สิน นอกจากนั้น หากเรามองสถานการณ์การผลิตทางการเกษตรทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีผู้คาดการณ์ว่า เกษตรกรรายย่อยจะต้องเผชิญกับปัญหามากขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม …

เกษตรกรยุคใหม่

อยากเลี้ยงไก่!! กรมปศุสัตว์แนะ 9 สายพันธุ์ พันธุ์ดี  ตลาดต้องการ  แถมขึ้นทะเบียนแล้ว

ผู้เขียนเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้านเผยแพร่วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 อาชีพเลี้ยงไก่ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาก โดยอาจจะเริ่มเลี้ยงในโรงเรือนเล็กๆ เพื่อหาประสบการณ์ จากนั้นก็ค่อยๆ ขยับขยาย หรือต่อยอดเพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักต่อไป สำหรับใครที่ยังไม่มีโรงเรือน “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” เคยนำเสนอ โรงเรือนขนาดเล็ก เพื่อเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริม ในหัวเรื่อง “มาดู!! โรงเรือนไซซ์เล็ก แบบแปลนและการลงทุน เพื่อการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม” ใครสนใจกด เข้าไปอ่าน ไปหาข้อมูลกันได้ตามลิ้งค์ที่แนบ ส่วนใครที่ยังไม่มีข้อมูล หรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่า จะเลี้ยงไก่พันธุ์ไหน ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ มีสัตว์ปีกที่ได้รับการพัฒนามาจากสัตว์พื้นเมืองและพันธุ์จากต่างประเทศให้เป็นสายพันธุ์ไทยแท้ที่มีลักษณะประจำพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะภายนอกสม่ำเสมอ มีความเป็นแม่ที่ดี ความหลากหลายทางพันธุกรรม และมีความเหมาะสมตามความต้องการทางเศรษฐกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9 สายพันธุ์ ดังนี้ ไก่โรดไทย เป็นพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้าไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเลี้ยง วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนได้ชื่อว่าเป็นไก่โรดไทย (Rhode Thai) …

เกษตรกรยุคใหม่

ภรรยาเกษตรกรเลี้ยงเเพะ ต่อยอดนำน้ำนมแพะออร์แกนิค แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ความงาม ขายคุณภาพ เจาะตลาดผู้หญิงรักสวยทุกวัย

ผู้เขียนดวงกมล โลหศรีสกุล duk500721@hotmail.comเผยแพร่วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 ปัจจุบัน “นมแพะ” ไม่ใช่เรื่องใหม่ในเมืองไทย เพราะคุณค่าน้ำนมแพะนั้นใกล้เคียงนมแม่มาก เหมาะจะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ทางเลือกสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการย่อย ตลอดจนผู้ที่มีอาการแพ้นม รวมถึงคนในทุกช่วงวัย เพราะร่างกายดูดซึมสารอาหารจากนมแพะได้ง่ายใช้เวลาน้อยกว่านมประเภทอื่น มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวและเป็นกรดไขมันจำเป็นชนิดห่วงโซ่สั้น ทำให้น้ำย่อยสามารถแทรกซึมเข้าไปช่วยย่อยสลายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว นอกจากคุณประโยชน์ที่ร่างกายได้รับจากนมแพะแล้ว ด้านความงาม “นมแพะ” มีวิตามินหลากหลายที่ช่วยให้ผิวหนังและเส้นผมแข็งแรง ลดอนุมูลอิสระช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย ในสมัยโบราณมีการนำน้ำนมแพะผสมเครื่องประทินผิวทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นไม่แห้งหรือหยาบกระด้างอีกด้วย คุณฮาวา บุญมาเลิศ หรือคุณปุ๊ก หญิงสาวชาวมุสลิม เจ้าของผลิตภัณฑ์ความงามจากนมแพะ Hawa Halal (ฮาวา ฮาลาล) เล่าว่า เมื่อ 3 ปีที่แล้วได้ทดลองทำครีมทาผิวหน้าที่มีส่วนผสมของนมแพะ จุดประสงค์ทำไว้ใช้เองและแจกจ่ายเพื่อนบ้าน ปรากฏว่ากระแสการตอบรับดีมาก คนรอบข้างที่ได้ใช้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ หนที่สุดเลยทำจำหน่ายเป็นเรื่องเป็นราว “เดิมดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเคาน์เตอร์แบรนด์ ซึ่งราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับที่บ้านเลี้ยงแพะเลยมีความคิดอยากนำนมแพะมาทำครีมบำรุงผิวหน้า ดังนั้นเลยไปศึกษา และลองผิดลองถูกใช้เวลาเกือบ 2 ปีกว่าจะสำเร็จใช้ได้จริง ซึ่ง Hawa Halal …

เกษตรกรยุคใหม่

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง! “Melmon ระบบควบคุมฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ” ราคา 9,000 บาท/ตร.ม ดูเรียลไทม์ผ่านแอพ

ผู้เขียนวัชรี ภูรักษาเผยแพร่วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ยุคนี้ เป็นยุคของการสร้างนวัตกรรม และการพยายามก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยให้การทำงาน หรือการดำเนินชีวิตของผู้คนง่ายขึ้น เพื่อพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพในอนาคตที่จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จึงได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกระดับ “อีโคซิสเต็มนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย” ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจ Startup กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ธุรกิจ Startup ของไทย ในงานครั้งนี้ได้เจอกับนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “Melmon” เป็นระบบควบคุมฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ ผู้พัฒนางานวิจัย นี้คือ รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Smart Melon Farm เป็นชุดอุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยให้การจัดการฟาร์มเมล่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของต้นทุนการดำเนินการที่ลดลงจากการจ้างแรงงาน สามารถวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตที่แน่นอน เนื่องจากลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากเชื้อรา แมลงศัตรู …

เกษตรกรยุคใหม่

ปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์ ควบคุมผ่านระบบคลาวด์ สั่งงานผ่านแอพฯ

ผู้เขียนดวงกมล โลหศรีสกุลเผยแพร่วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ มักเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนผลผลิตทางการเกษตรไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ปลูก ลำพังเกษตรกรไทยคนเดียวคงไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ Evergrow คือ แปลงปลูกผักออร์แกนิคในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจำลองแสงแดดจากดวงอาทิตย์ในรูปแบบของหลอดไฟ LED ควบคุมอากาศและน้ำด้วยระบบคลาวด์ สั่งงานผ่านแอพลิเคชั่น ช่วยให้การปลูกผักขนาดเล็กเป็นเรื่องง่าย สามารถปลูกผักได้สูงสุดครั้งละ 50 ต้น โดยไม่ต้องดูแล รดน้ำ พรวนดิน ทุกอย่างทำงานอัตโนมัติ ข้อมูลจะถูกส่งไปปรากฏยังสมาร์ทโฟน คนที่ปลูกผักไม่เป็นก็สามารถปลูกได้ จำลองธรรมชาติ อยู่ในตู้ฯ ใช้ซอฟแวร์สั่งงาน คุณภุชงค์ วงษ์ทองดี หรือ “อาร์ม” เด็กหนุ่มวัย 26 ปี เจ้าของบริษัท Unixconจำกัด และเจ้าของนวัตกรรม EverGrow เครื่องปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์ โดยอาศัยโปรแกรมอัตโนมัติ ผักที่ปลูกได้เป็นผักออร์เเกนิค ประวัติคุณอาร์ม เจ้าตัวเล่าว่า ก่อนหน้านี้เป็นพนักงานบริษัทซอฟแวร์แห่งหนึ่งราว 10 ปี …

เกษตรกรยุคใหม่

เผยวิธีเลี้ยงปลานิล-ปลาทับทิม ให้สวย ทรงดี เป็นที่ต้องการของตลาด

เผยแพร่วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ราบและเทือกเขา มีภูเขาที่ทอดตัวตั้งขนานกับเส้นพรมแดนประเทศพม่า มีความยาว 460 กิโลเมตร เมื่อเอ่ยถึง จังหวัดกาญจนบุรี สิ่งที่ทุกคนนึกถึงคงจะหนีไม่พ้น การท่องเที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติในบริเวณภูเขาใหญ่น้อยทั้งหลาย เพราะภูมิทัศน์ยังมีความหลากหลาย จังหวัดกาญจนบุรี นับว่ายังมีแหล่งป่าไม้ที่เป็นทรัพยากรสำคัญ ที่เป็นแหล่งเกิดธารน้ำ และห้วยเล็กๆ ไหลมาบรรจบเป็นแม่น้ำ 3 สายที่สำคัญ คือ แม่น้ำศรีสวัสดิ์หรือแควใหญ่ แม่น้ำไทรน้อยหรือแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง กำนันเทียมศักดิ์ สง่ากชกร อยู่บ้านเลขที่ 5/9 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำแม่กลองทำการเลี้ยงปลากระชัง เพราะบริเวณแห่งนี้ยังมีน้ำที่สะอาดเหมาะสมกับการประกอบอาชีพด้านการประมง   ประสบความสำเร็จจากเลี้ยงโคนม จึงมาทดลองเลี้ยงปลากระชังสร้างรายได้ กำนันเทียมศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะริเริ่มมาเลี้ยงปลากระชังนั้น ได้ทำการเกษตรด้านปศุสัตว์มาก่อน จากนั้นประมาณปี 2540 จึงมาเลี้ยงปลาในกระชัง “เริ่มแรกเดิมทีผมเลี้ยงโคนม พอลูกชายผมเรียนจบมา ก็เลยให้เขาทำโคนมไป …

เกษตรกรยุคใหม่

อาชีพเลี้ยงไก่แจ้เบญจรงค์ สีสุดสวยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ คนซื้อเชื่อเสริมบารมี

ผู้เขียนสุจิต เมืองสุขเผยแพร่วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 ในวงการประกวดไก่แจ้ เป็นที่รู้กันดีว่า ไก่ที่ขึ้นแท่นประกวดหรือผ่านการประกวด ยิ่งได้รับรางวัลจากการประกวด ค่าตัวของไก่หรือมูลค่าเมื่อได้ลูกไก่จากไก่นั้นๆ จะสูงขึ้น ส่วนหนึ่งไก่ถูกเปลี่ยนมือทันทีหลังการประกวดสิ้นสุดลง อีกส่วนหนึ่งเจ้าของเดิมนำกลับไปพัฒนาสายพันธุ์ และอีกส่วนนำไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกไว้จำหน่าย คุณวิชัย สิงห์เทียน เจ้าของ Lena Farm ฟาร์มไก่ย่านคลองสิบ คนรักไก่เช่นเดียวกับนักเลี้ยงไก่ หรือนักประกวดอีกหลายๆ ท่าน คุณวิชัย เปิดฟาร์มให้ชมทุกซอกทุกมุม สังเกตได้ว่า พื้นที่ที่คุณวิชัยเรียกว่าฟาร์ม ไม่ได้กว้างขวางหรือใหญ่โตมากนัก จัดอยู่ในพื้นที่กะทัดรัด แต่แบ่งเป็นสัดส่วน ระหว่างไก่สวยงามและไก่แจ้ Lena Farm ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี คุณวิชัย สิงห์เทียน กับ ไก่แจ้สีเบญจรงค์ สายอุดมทัศนีย์ คุณวิชัย เป็นเจ้าของฟาร์มที่อยู่ในวัยทำงาน เพราะก่อนหน้านี้ทำงานประจำ แต่สนใจไก่สวยงาม จึงลองศึกษาข้อมูล และที่สุดก็ได้ไก่แจ้สวยงามมา 1 คู่ คุณวิชัยเลือกไก่แจ้ไทยและเลือกสีเบญจรงค์ …

เกษตรกรยุคใหม่

“กาแฟโบราณ” ลงทุนง่าย ขายได้ ทุกมุมถนน

เผยแพร่วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560   เสน่ห์ของ “กาแฟโบราณ” อยู่ที่ความหอมของเมล็ดกาแฟคุณภาพดีที่ผ่านการคั่วบดอย่างพอเหมาะ ผสานกับรสชาติที่เข้มข้น กลมกล่อม เมื่อรินผ่านน้ำแข็งทุบละเอียด เติมความหวานมันด้วยนมสด จะดูดหรือจะดื่มก็ชื่นใจ หายเหนื่อย ยิ่งอากาศร้อนๆ อย่างบ้านเรา ลูกค้ายิ่งคึกคัก แวะเวียนมาไม่ขาด เช่นที่ร้าน “อ้อย กาแฟโบราณ” ร้านเล็กๆ ภายในซอยปรีดีพนมยงค์ 14 ที่มี คุณพรรณวดี อยู่คง เป็นมือชง “วันๆ มีลูกค้าเยอะมากค่ะ บางวันกว่าจะได้กินข้าวเช้าก็ปาเข้าไปตอนบ่ายแล้ว” อาจารย์อ้อย บอกเมื่อถามถึงกิจการของครอบครัวที่เธอเข้ามารับไม้ต่อ พร้อมกับรับภาระดูแลพี่ๆ น้องๆ อีก 6 คน แทนแม่ซึ่งเป็นกำลังหลักของบ้านล้มป่วย กระทั่งปัจจุบันทุกคนสำเร็จการศึกษามีการมีงานทำกันหมด แม้จะจบการศึกษาเพียงแค่ประถมศึกษาปีที่ 7 แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรค ด้วยความที่มุ่งมั่นตั้งใจ กับประสบการณ์กว่า 25 ปี รสมือที่เป็นที่ยอมรับของมิตรรักคอกาแฟ ทำให้บ่อยครั้งอาจารย์อ้อยต้องไปออกร้านให้บริการตามคำเชิญชวน และเป็นที่มาของการรับเชิญเป็นวิทยากรสอนวิชาชีพหลักสูตรกาแฟโบราณที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจ …

เกษตรกรยุคใหม่

เช็กด่วน-ดูหลังตู้! รับซื้อตุ๊กแก ยาว 42 ซ.ม. ตัวละหมื่นห้า ยาว 47 ซ.ม. ตัวละ 1 ล้าน!!

เผยแพร่วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ และมีการแชร์ส่งต่อออกไปจำนวนมาก หลังผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก เอคัพ คอฟฟี่ เรสซิ่ง‎ ลงประกาศข้อความในเฟซบุ๊ก รับซื้อ ตุ๊กแก ให้ราคาอย่างงามถึงหลักล้าน!   โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กดังกล่าว ระบุว่า “ขออนุญาตครับ (จับไว้ให้ผม)ตามหาตุ๊กแกขนาดความยาว 42 ซ.ม. ขึ้นไป ถ้ามีจับแล้วถ่ายรูปคู่กับไม้บรรทัด ส่งมาให้ผมได้เลยครับ (รับซื้อจริงถึงบ้านครับ) 0641671165 42 ซ.ม. 15,000 43 ซ.ม. 80,000 45 ซ.ม. 40,0000 46 ซ.ม. 800,000 47 ซ.ม 1,000,000+++ ขึ้นไปครับ”   ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าว “ข่าวสด” ได้สอบถามไปยังผู้ใช้งานเฟซบุ๊กดังกล่าว เผยว่า ยินดีรับซื้อตุ๊กแกด้วยราคาดังกล่าวแน่นอน โดยจะนำหางตุ๊กแกไปสกัดทำยา แต่ตุ๊กแกที่มีความยาวขนาดนั้นไม่สามารถหาได้ง่ายๆ …